Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

Zakres czynności notarialnych obejmuje:

1. AKTY NOTARIALNE, w tym:
2. AKTY NOTARIALNE POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
3. SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ, w tym:
4. SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW NOTARIALNYCH, w tym:
5. SPORZĄDZANIE PROTESTÓW WEKSLI I CZEKÓW;
6. PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIE:
7. SPORZĄDZANIE WYPISÓW, ODPISÓW I WYCIĄGÓW DOKUMENTÓW;
8. SPORZĄDZANIE, na żądanie stron, PROJEKTÓW AKTÓR, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW;
9. SKŁADANIE WNIOSKÓW O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
10. SPORZĄDZANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.